Pocket GPW 1.1

Rating: No reviews yet
Downloads: 147
Released: Feb 1, 2010
Updated: Feb 1, 2010 by kubaf
Dev status: Stable Help Icon

Recommended Download

Application PocketGPW_1.1.cab
application, 733K, uploaded Feb 1, 2010 - 147 downloads

Release Notes

Modyfikacje wg. change set-a 55152 .

Uwaga
Osoby które posiadają poprzednią wersję muszą ręcznie przenieść ustawione kursy / notatki i alarmy ze względu na zmiany na bazie danych. Wasza aktualna baza zostanie nadpisana w procesie instalacji.

Reviews for this release

No reviews yet for this release.