This project is read-only.

Pocket GPW 1.2

Rating: No reviews yet
Downloads: 687
Change Set: 56678
Released: Mar 17, 2010
Updated: Mar 17, 2010 by kubaf
Dev status: Stable Help Icon

Recommended Download

Application PocketGPW_1.2.cab
application, 735K, uploaded Mar 17, 2010 - 687 downloads

Release Notes

Modyfikacje wg. change set-a 56678.

Poprzednia baza danych (z wersji 1.1) jest zgodna z aktualną. Przed instalacją skopiuj poprzednią bazę danych w inne miejsce a po instalacji nadpisz aktualną.

Reviews for this release

No reviews yet for this release.