This project is read-only.

Pocket GPW 1.3

Rating: No reviews yet
Downloads: 372
Change Set: 71006
Released: Dec 19, 2010
Updated: Dec 19, 2010 by kubaf
Dev status: Stable Help Icon

Recommended Download

Application PocketGPW_1.3.cab
application, 735K, uploaded Dec 19, 2010 - 372 downloads

Release Notes

Poprzednie baza danych (z wersji 1.1 i 1.2) są zgodne z aktualną. Jeśli nie chcesz stracić ustawień notowań to przed instalacją skopiuj poprzednią bazę danych w inne miejsce a po instalacji nadpisz aktualną.

Reviews for this release

No reviews yet for this release.