This project is read-only.

Pocket GPW 1.4

Rating: No reviews yet
Downloads: 327
Change Set: 80288
Released: Jul 6, 2011
Updated: Jul 6, 2011 by poLuz
Dev status: Stable Help Icon

Recommended Download

Application PocketGPW_1.4
application, 733K, uploaded Jul 6, 2011 - 327 downloads

Release Notes

Wprowadzone zmiany :
-dostosowanie do nowych adresów gpw.pl
-zaciąganie listy spółek bezpośrednio z gpw.pl

baza danych niestety nie jest kompatybilna z wcześniejszymi wersjami

Reviews for this release

No reviews yet for this release.